Test xét nghiệm CTK Biotech - Mỹ

Sản phẩm nổi bật

Test xét nghiệm CTK Biotech - Mỹ

Test xét nghiệm CTK Biotech - Mỹ

Test xét nghiệm CTK Biotech - Mỹ
 • 0
 • Liên hệ
 • - +
Chat zalo Nhắn tin messenger với chúng tôi
 • 1422
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
  • Hướng dẫn

  Ngoài ra công ty chúng tôi cung cấp một số mặt hàng khác như:

  1. ABBOTT – Nhật Bản : 
  - Test thử nhanh HIV Determine HIV ½ ABBOTT - Nhà sản xuất : Nhật Bản _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử nhanh viêm gan B ABBOTT - Nhà sản xuất : Nhật Bản _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử giang mai – Syphylis ABBOTT - Nhà sản xuất : Nhật Bản _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

  2. Bio Rad – Pháp : 
  - Genscreen HIV ½ V2 - Nhà sản xuất : Bio Rad – Pháp _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp
  - Genscreen Ultra HIV Ag-Ab - Nhà sản xuất : Bio Rad – Pháp _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp
  - Anti HCV Plus V2 - Nhà sản xuất : Bio Rad – Pháp _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp
  - Monalisa HbsaG Ultra - Nhà sản xuất : Bio Rad – Pháp _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp

  3. Murex Biotech - Anh : 
  - Chẩn đoán viêm gan C bằng phương pháp ELISA Murex HCV Ag/Ab Combination - Nhà sản xuất : Murex Biotech - Anh _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp
  - Chẩn đoán viêm gan C bằng phương pháp ELISA, nhờ phát hiện kháng thể kháng HCV Murex Anti HCV Version 4 - Nhà sản xuất : Murex Biotech - Anh _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp
  - Chẩn đoán HIV bằng phương pháp ELISA Murex HIV Ag/Ab Combination - Nhà sản xuất : Murex Biotech - Anh _ Quy cách :96 Test / 01 Hộp

  4. FujireBio- Nhật Bản : 
  - Test chẩn đoán giang mai bằng phương pháp ngưng kết Serodia TPPA - Nhà sản xuất : FujireBio- Nhật Bản _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoán HIV bằng phương pháp ngưng kết Serodia HIV ½ PA - Nhà sản xuất : FujireBio- Nhật Bản _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoan viêm gan C bằng phương pháp ngưng kết Serodia HCV - Nhà sản xuất : FujireBio- Nhật Bản _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

  5. SD – Hàn Quốc : 
  - Serodia HIV ½ PA - - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test chân tay miệng - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử Heroin - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
  - Test thử HIV - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử giang mai - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử HCV - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử HbeAg - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :30 Test / 01 Hộp
  - Test thử HbSAG - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test Anti HBs - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test Dengue NS1 - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
  -Test Dengue Duo - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
  -Test Dengue Igg/Igm - Nhà sản xuất : SD – Hàn Quốc _ Quy cách :10 Test / 01 Hộp

  6. IND – Canada : 
  -Test Anti HBSAG - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  -Test thử thai 3 ml/ 5 ml - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  - Tesst thử HIV - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  - Test thử HbSAg 3 ml / 5 ml - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  - Test thử HCV 3ml / 5 ml - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  - Test thử HbEag - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến - PSA - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  - Test thử viêm dạ dầy (H.P) - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoán ung thư đại tràng CEA - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoán ung thư gan AFP - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 ---Test / 01 Hộp
  - Test thử lao Tubercolosis - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  - Test thử Heroin - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  - Test Chlamydia - Nhà sản xuất : IND – Canada _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp

  7. Phamatech Mỹ- Xét Nghiệm Nhanh : 
  - Test thử HIV - Nhà sản xuất : Phamatech Mỹ _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
  - Test thử ma tuý - Nhà sản xuất : Phamatech Mỹ _ Quy cách :Test / 01 Hộp
  - Test thử viêm gan B - Nhà sản xuất : Phamatech Mỹ _ Quy cách :50 Test / 01 Hộp
  - Test thử thai – Quick Stick - Nhà sản xuất : Phamatech Mỹ _ Quy cách :Test
  HCV - Nhà sản xuất : Phamatech Mỹ _ Quy cách :30 Test / 01 Hộp
  - Test Chlamydia - Nhà sản xuất : Phamatech Mỹ _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp

  8 . Serocheck Mỹ : 
  - Test thử Heroin - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử HbSAg - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử HbEAg - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử HIV - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
  -Test thử HCV - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến - PSA - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoán ung thư đại tràng CEA - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoán ung thư gan AFP - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử HbEAb - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử giang mai - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoán sốt rét - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoán lao – TB - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
  - Test chẩn đoán viêm dạ dày –H.P - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
  - Test HPV _ Quy cách :25 Test / 01 Hộp
  - Test virus gây ung thư cổ tử cung - Nhà sản xuất : Serocheck Mỹ _ Quy cách :

  9. ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ : 
  - Kít thử thai - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp
  - Kít thử thai kèm Zipper - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách : 100 / 01 Hộp
  - Kít thử thai kèm Zipper , HDSD - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp
  - Kít thử rụng trứng - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp
  - Kít thử Methalphetamin - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử CGN (MOP/Heroin) 3mm - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp
  - Kít thử CGN (MOP/Heroin) 5mm - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử CGN - QUICK CHECK (Marijuana) - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử CGN - QUICK CHECK (Amphetamin) - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử ma tuý tổng hợp (Methalphetamin/ Thuốc lắc/Heroin-Morphine/Cần sa) 4 CGN Multipanel QUICK CHECK - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử viêm gan B (HBsAg 3mm ) - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử viêm gan B (HBsAg 5mm ) - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử viêm gan B (HBeAb, HbEAg,HcaAb) khay Cassette - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :40 / 01 Hộp
  - Kít thử giang mai 3mm - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử giang mai 5mm - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử HIV ½ khay Cassette - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :40 / 01 Hộp
  - Kít thử HIV ½ que - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử viêm gan B (HBsAb 3mm) - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử viêm gan B (HBsAb 5mm) - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử viêm gan C (HCV 3mm) - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử viêm gan C (HCV 5mm) - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :50 / 01 Hộp
  - Kít thử viêm gan C khay Cassette - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :40 / 01 Hộp
  - Kít thử nhồi máu cơ tim Triponin I khay Cassette - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :20 / 01 Hộp
  - Kít thử sốt xuất huyết Dengue khay Cassette - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :40 / 01 Hộp
  - Kít thử Malaria (sốt rét) - Nhà sản xuất : ACON Biotech/ ACON Labs – Mỹ _ Quy cách :40 / 01 Hộp
  Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp một số mặt hàng khác như:
  10. TEST THỬ NƯỚC TIỂU : 
  - Test nước tiểu 10/11 thông số - Nhà sản xuất : Cybow Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test
  - Tesst nước tiểu 10 thông số Serie : - Nhà sản xuất : Multi Stix Siemens - Đức _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test nước tiểu 10 / 11 / 02 thông số URS 02 / URS 10 / URS 11 - Nhà sản xuất : TECO - Mỹ _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử nước tiểu 11 thông số - Nhà sản xuất : Combi Screen Analyticon Đức _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử nước tiểu 11 thông số - Nhà sản xuất : Combina Human Đức _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử nước tiểu 10 thông số - Nhà sản xuất : Combur Roche / Đức _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test nước tiểu 10 thông số : Dirui A10 (Dùng thay thế được Multi Stix/Teco) - Nhà sản xuất : Dirui Trung Quốc _ Quy cách :
  _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test nước tiểu 10/11 thông số UROCOLOR - - Nhà sản xuất : SD Hàn Quốc _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test nước tiểu 10 thông số - Nhà sản xuất : Labstrip Labstrip Hungary _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Que thử thành phần nước tiểu 10 TS - Nhà sản xuất : ACON Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp
  - Que thử thành phần nước tiểu 11 TS - Nhà sản xuất : ACON Mỹ _ Quy cách :100 / 01 Hộp
  - Test nước tiểu 10 TS - Nhà sản xuất : ARKRAY Nhật _ Quy cách :100 / 01 Hộp
  - Test nước tiểu 10/11 TS - Nhà sản xuất : Mindray Ấn Độ _ Quy cách :100 / 01 Hộp
  - Test nước tiểu 10/2/11 TS MEDI – Test Macherey – - Nhà sản xuất : Nagel Đức _ Quy cách :100 / 01 Hộp

  11. TEST THỬ THẤP KHỚP : 
  - Test thử thấp khớp ASO - Nhà sản xuất : MEDIA – IVD Italia _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử thấp khớp CRP - Nhà sản xuất : MEDIA – IVD Italia _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử thấp khớp ASO - Nhà sản xuất : Analyticon - Đức _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp
  - Test thử thấp khớp CRP - Nhà sản xuất : Analyticon - Đức _ Quy cách :100 Test / 01 Hộp

  12. HUYẾT THANH MẪU : 
  - Huyết thanh mẫu - Nhà sản xuất : BIO TECH – Anh _ Quy cách :Bộ 03 Lọ

  Quý khách có nhu cầu các sinh phẩm / Test thử nhanh khác xin vui lòng liên hệ.

  Sản phẩm vừa xem
  Zalo