Vaccin và Covid 19

Vaccin và Covid 19
Ngày đăng: 11/01/2022 04:13 PM

    Vaccin là liều thuốc khẩn cấp phòng chống Covid 19, với Vaccin các hãng đã được FDA công nhận trong khi khẩn cấp, là liều thuốc tốt để phòng ngừa con quái vật Covid 19 hiện nay.

    Thế giới chao đảo, vì Covid, nên ta phải tự vệ thêm băng 5K mà Bộ Y Tế đã khuyến nghị nên thực hiện

    Hãy tự bảo vệ mình với 5K

    Zalo